Kształcenie informatyczne

Wydawać by się mogło, że informatyka to względnie niedawno dodany przedmiot w murach szkoły, aczkolwiek nic bardziej mylnego, gdyż początkowe zajęcia pokazywały się systematycznie w dwóch liceach we Wrocławiu już w latach 60 XX wieku, wówczas ćwiczenia dokonywały się na Uniwersytecie Wrocławskim. Z kolei w szerszy obszar rąk komputery zaczęły przybywać w latach 80 XX wieku, wówczas komputery nadarzyły się publiczne a także ogólnodostępne, nadmieniano je wtenczas personalnymi komputerami (PC). W roku 1985 ujawnił się główny ogólnopolski program edukacji informatyki w liceach, stworzony przez Polskie Towarzystwo Informatyczne i przyzwolony przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania.

Prymarne zajęcia w podstawówce były przeznaczone zwłaszcza programowaniu kompów, przez aspekt, iż nie było programu konsumpcyjnego i kształcącego oraz nie bywała jeszcze wówczas sieć komputerowa.

Kiedy z czasem pojawiało się już software faktycznie bardziej aplikacyjne, wówczas powiększało się zaciekawienie aplikacjami. Tymczasem w liceach kładziono już poszerzony wpływ na zdolności wyszukiwania a także spożytkowania wiadomości jak również tak też się dzieje po dzień dzisiejszy.